Oblastní nemocnice Náchod a.s. - centrum pro chirurgickou léčbu obezity

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 01 Náchod