Výsledky léčby

chirurgická léčba obezityChirurgická léčba obezity přináší velmi dobré výsledky. Pacientům může operace prodloužit délku života, výrazně zvyšuje jeho kvalitu a pacienti se díky zákroku mohou zařadit do běžného pracovního procesu. Operace může zastavit rozvoj závažných nemocí, které jsou jinak neléčitelné – týká se to například cukrovky. Chirurgické řešení obezity je vhodné zvážit u 60 % diabetiků, to znamená u každého obézního diabetika s cukrovkou 2. typu.

První výsledky operace se dostavují hned po zákroku. Pacienti mají snížený pocit hladu, zlepšuje se jim hladina cukru v krvi a spouští se pokles hmotnosti. Postupně se zmenšuje obvod pasu, pacienti jsou pohyblivější a ubývají i problémy, které souvisely s dalšími přidruženými nemocemi. Rok po operaci pacienti zhubnou průměrně více než 30 kg. Pacienti po operaci přijímají méně kalorií než před zákrokem, ale netrpí hladem. Výrazně se zlepšuje také jejich psychika. Dobré výsledky operační léčby obezity podpoří včasné rozhodnutí léčit obezitu tímto způsobem. Pravděpodobnost, že se díky operaci podaří zvrátit rozvoj diabetu a pacienti nebudou muset užívat léky na cukrovku, se zvyšuje, pokud se operace příliš neodkládá a nepřistupuje se k ní až jako k poslednímu možnému řešení obezity.

Statistiky

Celostátní statistiky, které by uváděly celkový počet bariatrických operací v ČR a jejich úspěšnost, nejsou k dispozici. Odborné odhady hovoří o přibližně 1500 až 1800 operacích ročně. Jednotlivá pracoviště, kde se obezita léčí chirurgickými metodami, si vedou své vlastní záznamy.

Bariatrické operace přinášejí dobré výsledky, pokud se zvolí správný typ operace a pokud se pacient aktivně zapojuje do léčby.

Podle odborných mezinárodních poznatků zhubnou pacienti po operaci o 23 až 28 kg více než při konzervativní léčbě obezity. Například po bandáži žaludku pacienti do měsíce po operaci zhubnou většinou 2–10 kg a za rok více než 20 kg. Po dvou letech je pokles hmotnosti ještě větší – až 40 kg. Případný nárůst hmotnosti po několika letech od bariatrické operace bývá zaviněn nesprávným stravováním.

Po provedení žaludečního bypassu je pokles hmotnosti výrazný a stabilní. Po této operaci se navíc dlouhodobě zlepšuje stav cukrovky. Dva roky po operaci nemusí až 90 % pacientů užívat inzulín. Po deseti letech má všechny krevní testy související s cukrovkou v pořádku až 40 % pacientů.

Pacienti výrazně hubnou také po tubulizaci žaludku. Podle údajů z jednoho českého pracoviště se BMI před operací pohybuje průměrně okolo hodnoty 41 a rok po operaci klesá na číslo 28.

K operační léčbě obezity se odhodlají mnohem častěji ženy než muži. Velkou roli v rozhodování hraje u žen estetika, tedy motivace vypadat co nejlépe. Společenský žebříček hodnot klade v současné době velký důraz právě na fyzickou podobu. Ženský typ obezity je přitom spojen s menšími zdravotními riziky než mužský typ obezity (tzv. androidní obezita). Pro tu je typické nebezpečné ukládání tuku na břiše. Přestože k hlavním cílům operační léčby obezity patří snížení zdravotních rizik, která s obezitou souvisejí, muži tento způsob léčby volí méně často než ženy. Příznivé dlouhodobé výsledky bariatrické chirurgie ale jednoznačně nahrávají tomuto typu léčby obezity.

Nejvýraznější přínos chirurgické léčby obezity na metabolismus je dlouhodobě pozorován u pacientů s cukrovkou. Diabetici ale tvoří jen malou část pacientů na bariatrických pracovištích. Přitom právě pacienti s cukrovkou mohou z bariatrické operace profitovat nejvíce, protože se v jejich případě jedná o nejúčinnější léčbu cukrovky. Možnosti bariatrie nejsou v ČR dostatečně využívány a jen malý počet pacientů-diabetiků se k operační léčbě obezity dostane přes svého diabetologa.