BMI

(Body mass index)

index tělesné hmotnosti. Ukazatel, kterým se hodnotí tělesná hmotnost. Hodnota BMI určuje, zda má hodnocená osoba podváhu, normální hmotnost, nadváhu, nebo obezitu. Vypočítává se ze dvou údajů – tělesné výšky a hmotnosti.


zpět na seznam pojmů