Letalita

smrtnost. Údaj, který vyjadřuje poměr počtu úmrtí na určitou nemoc k počtu všech nemocných s danou chorobou.


zpět na seznam pojmů