Metabolickáchirurgie

operace, které mají výrazný účinek na látkovou přeměnu a provádí se u obézních pacientů v rámci chirurgické léčby obezity. K cílům těchto operací patří úprava některých metabolických onemocnění.


zpět na seznam pojmů