Bariatrie pomůže s obezitou i diabetem

Obezita je v posledních letech celosvětový problém, který trápí stovky milionů lidí. Jen v České republice se jedná až o milion mužů a žen. S narůstající hmotností roste i riziko dalších nemocí. Je zcela běžné, že dotyčný jedinec trpí diabetem 2. typu nebo závažnými srdečními potížemi.

Obezita je v posledních letech celosvětový problém, který trápí stovky milionů lidí. Jen v České republice se jedná až o milion mužů a žen. S narůstající hmotností roste i riziko dalších nemocí. Je zcela běžné, že dotyčný jedinec trpí diabetem 2. typu nebo závažnými srdečními potížemi. Počáteční cestou, jak se zbavit kil a přidružených nemocí, mohou být bariatrické operace (operace žaludku). Operace žaludku je obecně vhodná při BMI 40 a vyšším. Diabetici ji ale běžně podstupují již při hodnotách BMI nad 35, a v poslední době i od BMI nad 30, tedy od lehkého stupně obezity.

Operace žaludku pomáhá nejen od kilogramů a od cukrovky 2. typu. Se snížením hmotnosti souvisí ve více než polovině případů mimo jiné také zlepšení zvýšené hladiny cholesterolu a vysokého krevního tlaku, vyřešení metabolického syndromu, úspěšné řešení bércových vředů, spánkové apnoe, stresové močové inkontinence.

„Je důležité si uvědomit, že bariatrie je vlastně nejsilnější léčebnou metodou cukrovky 2. typu, a proto bychom její potenciál měli využívat více. Sám se snažím pacienty, u kterých cukrovka není dobře kompenzována, přesvědčit, že operační léčba je pro ně dobrou možností, jak předejít dlouhodobým komplikacím. Navíc snížení hmotnosti ovlivňuje pozitivně i řadu dalších přidružených onemocnění včetně vysokého krevního tlaku a poruchy metabolizmu lipidů. Mám řadu pacientů, u kterých mi trvalo poměrně dlouho, než s operací souhlasili. Dnes sami uznávají, že tak dobrý výsledek ani nečekali a že se jim žije po operaci mnohem snadněji“, pokračuje prof. Haluzík.

Diabetikům pomůže nejvíce bypass nebo tubulizace

Lepší kontrole (tzv. kompenzaci) cukrovky pomůže jakékoli snížení hmotnosti. Společným znakem moderních operací je to, že se provádí laparoskopicky a vyžadují pouze několikadenní pobyt v nemocnici. „Doporučení pro chirurgickou léčbu cukrovky, vzešlá z II. Diabetes Surgery Summitu v roce 2016, hovoří o čtyřech operacích, u kterých je efekt prokázán srovnávacími studiemi s léčbou konservativní, z nich jsou nejčastěji užívané žaludeční bypass a tubulizace žaludku. Další operace, například žaludeční plikace, zatím takové porovnání nemají, a tedy zatím nejsou oficiálně uznány jako standart,“ vysvětluje MUDr. Martin Hrubý, předseda sekce bariatrické a metabolické chirurgie České obezitologické společnosti.

Jaké jsou typy operací?

Volba typu bariatrické operace závisí na konkrétních problémech a stavu pacienta. Obecně se dají zákroky rozdělit na restrikční – to jsou operace, při kterých se zmenšuje kapacita žaludku, a na malabsorpční – tedy takové, u kterých se zmenšuje prostor pro vstřebávání potravy v trávicím ústrojí. Některé operace kombinují oba přístupy. Mezi nejčastější bariatrické zákroky patří rukávovitá resekce žaludku – tubulizace (53 % ze všech výkonů) a gastrický bypass (35 % všech výkonů). Asi mediálně nejznámější bandáž žaludku se již používá zcela výjimečně pro statisticky nejhorší výsledky (3 % všech výkonů).

Typ operace

Podstata operace

Cíl

Rukávovitá resekce žaludku (tubulizace žaludku)

zmenšení žaludku o 70–85 % formou podélného přeříznutí a odstranění části žaludku

zmenšit kapacitu žaludku + snížit pocit hladu (odstranění části buněk vytvářejících tzv. hormon hladu)

Gastrický bypass

rozdělení žaludku na menší (horní) část, která zůstává funkční, a na větší (dolní) část, která se při operaci vyřazuje „z provozu“ stejně jako část tenkého střeva

 

zmenšit kapacitu žaludku + antidiabetický efekt (zmenšit plochu pro vstřebávání potravy) + změny hladin střevních hormonů

Plikace žaludku

zanoření části žaludku dovnitř a podélné zašití

zmenšit kapacitu žaludku

Bandáž žaludku

přiškrcení horní části žaludku pomocí silikonového kroužku

 

zmenšit kapacitu žaludku


zpět do sekce Co vás dále zajímá