Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. - centrum pro chirurgickou léčbu obezity

Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
Chirurgické oddělení
Mostiště 93
594 01 Velké Meziříčí