Nemocnice Kyjov - centrum pro chirurgickou léčbu obezity

Nemocnice Kyjov
Chirurgické oddělení
Strážovská 1247/22
679 01 Kyjov